Údaje o zákaznících jsou předmětem obchodního tajemství a informace zákazníkem předané jsou prodejcem považovány za důvěrné.